Best Magazine – November 2012

VRF sistemlerle bağımsız ısı kontrolü

Son yıllarda bireysel veya ticari uygulamalarda çok daha fazla öne çıkan VRF klima sistemleri ısıtma ve soğutmayı ekonomik ve verimli bir şekilde sağlarken otomasyon anlamında da kullanıcının ufkunu genişletmektedir.

Aya Grup İklim Teknolojileri

Günümüz dünyasında otomasyon büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle gündelik yaşantımızda bize zaman ve iş gücü kaybı yaşatacak çoğu rutin uygulamanın otomasyonu sağlanarak daha efektif ve kaliteli bir yasam standardına ulaşmak hedeflenmiştir. Yapılarda yüksek önem düzeyi taşıyan güvenlik, yangın söndürme, havalandırma, sıhhi tesisat gibi çoğu sistem bir otomasyon merkezi kurularak son kullanıcı ve işletmecinin maksimum verim ve minimum işletme maliyeti dengesini optimum düzeyde tutulmasını sağlanmaktadır.

Yapılarda ısıtma ve soğutma da büyük önem arz eden bir sistem olup en etkin ve konforlu biçimde sağlanması gerekmektedir. Son yıllarda bireysel veya ticari uygulamalarda çok daha fazla öne çıkan VRF (değişken debili soğutucu akışkan) sistemleri ısıtma ve soğutmayı ekonomik ve verimli bir şekilde sağlarken otomasyon anlamında da kullanıcının ufkunu genişletmektedir. İhtiyaca göre tekil veya grup dış ünitelerin soğutucu akışkan ile beslediği çok iç ünitelerden oluşan sistemin kontrol ve otomasyonu en basit şekliyle basit bir on/off kumandadan daha prosfesyonel olan LonWorks, BACnet gibi veri tabanlı bina otomasyon sistemlerine kadar basit bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu açıdan sistem otomasyona elverişli alt yapısı sayesinde farklı kullanım alanlarında alternatif çözümler getirebilmektedir. Bağımsız mahallerin çok olduğu yapılarda bu mahallerde ki bireylerin ısı ihtiyaçları da farklı olmaktadır. VRF klima sistemi ile bu ihtiyaçlara maksimum düzeyde cevap verilmektedir. Sistemin kontrol elemanlarını bireysel ve merkezi olarak iki gruba ayırabiliriz.

Bireysel kontrol elemanları kablolu ve kablosuz kumanda elemanlarını içermektedir. LCD bir ekran üzerinden geniş bir çalışma, servis ve bakım teknik bilgileri girilebilmektedir. Açma/kapama, mod değişikliği ve fan hızı gibi asgari fonksiyonların bulunduğu modellerden haftalık programlama ile kullanıcıya bir gün içerisinde farklı zamanlarda cihazın devreye girmesini sağlayan, değişken ayarlı sıcaklık kontrolü ile alt ve üst sıcaklık limitlerinin belirlenerek aşırı ısıtma ve soğutmanın engellenmesini sağlayan fonksiyonların bulunduğu modellere kadar farklı seçenekler mevcuttur. Merkezi kontrol elemanları ise farklı fonksiyonlara sahip merkezi kumanda modelleri ve bina otomasyon sistemlerine entegrasyonunu sağlayan ara yüz elemanlarından oluşmaktadır. Bu ekipmanlar sayesinde sisteme bağlı olan iç ünitelerinin her birini tek bir merkezden kumanda etme olanağı sunulmaktadır. Kullanılan  merkezi kumanda modeline göre cihazları açma/kapama, sıcaklık ve fan hız ayarları, haftalık zamanlama, bireysel kontrol elemanlarını kısıtlama, elektrik güç hesaplama gibi birçok fonksiyondan yararlanılabilmektedir. Web arayüzü kullanılarak herhangi bir sofware yazılıma ihtiyaç duyulmadan tarayıcı üzerinden sistemle ilgili çalışma ve arıza bilgileri bir bilgisayardan görüntülenebilmekte ve veriler depolanabilmektedir. Ayrıca IP filtreleme özelliği ile de bu verilerin güvenliği sağlanarak erişim izinleri seviyeli olarak düzenlenebilir. LonWorks ve BACnet gibi veri tabanlı otomasyon sistemlerine de kolayca adapte edilerek daha kapsamlı bir otomasyon grubunun bir parçası haline getirilebilmektedir. Hata kodlarının tüm bireysel ve merkezi kontrol elemanlarından görüntülenmesi de bakım ve servis müdahalelerinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Bu özellikleri sayesinde VRF sistemler ısıtma ve soğutma alanında son yıllarda büyük bir artış gösteren grafiğe sahiptir. Otomasyon anlamında geniş bir seçim yelpazesi sunması da başlıca tercih sebeplerindendir.

KAYNAK: BEST Dergisi