Isı Pompası

 

Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan iklimlendirme sistemlerinden bir diğeri ise Isı Pompası’dır. Genel olarak ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma mantığıyla çalışan sistem; ısıyı kış aylarında ısıtılması hedeflenen yapı ve mahallere ulaştırırken, yaz aylarında ise soğutulması amaçlanan mahallerden dış ortama taşımaktadır. Sistem tarafından ısının yaz aylarında alındığı, kış aylarında ise transfer edildiği ortamlar dış hava, toprak veya bir su kaynağıdır. Ülkemizde ise genel olarak ısı pompaları bu amaçla havayı kullanmaktadır. Isı pompası, ısıtma ve soğutma maliyetlerini %50 oranında azaltırken, fosil yakıtlara göre daha ucuz ve temiz enerji sağlamaktadır.