Heat Recovery VRF Klima

Heat Recovery VRF Klima

Bina iklimlendirme sisteminin önemli parçalarından biri olan Heat Recovery VRF Klima Sistemi, mahallerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu sistem ile yapı içerisinde gün içinde değişkenlik gösteren ısıl değerleri karşılayabilmek amaçlanmaktadır. Yani aynı mahal içerisinde aynı anda bir bölgede ısıtma, farklı bir bölgede ise soğutma yapılabilmesi Heat Recovery Sistemi ile mümkün olmaktadır. Sistem, Heat Pump sisteme göre daha yüksek verimlilik sağlamaktadır. Özetle, herkesin ısı keyfi birbirinden farklı, onları karşılayabilmek ise Heat Recovery VRF’nin görevi.