Ofis ve İşyerlerinde Havalandırma Sistemlerinde Son Teknolojiler

İşyerlerinde konfor şartlarını sağlamak sadece havayı ısıtmak ya da soğutmak değil, aynı zamanda dışardan gelebilecek gürültü ve tozları da engellemek ve içerideki havayı sürekli temiz tutmaktır.

İklimlendirme ve havalandırma sistemlerini amaçlarına ve uygulanma biçimlerine göre şu 3 başlık altında toplayabiliriz;

Konfor Uygulamaları: Evlerde, ofisler, otellerde, alışveriş merkezlerinde uygulanan iklimlendirme çözümleri
Hijyen Uygulamaları: Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri gibi hassa bölgelerin iklimlendirilmesi. Aynı zamanda ilaç üretim tesisleri ve gıda üretimi.
Proses Uygulamaları: Üretim ya da depolama esnasında belirli iklim şartlarının gereki olduğu fabrikalar, madenler, tekstil tesisleri, ilaç fabrikaları.